لیست قیمت ویژه همکاران

معرفی با پیامک

۰۲۱ - ۲۶۳۲۹۵۱۸
۰۹۳۳ - ۶۳۳۳۵۳۶

لیست قیمت پاکت نامه

پاکت تحریر 80 گرم
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک روتحویل
1پاکت نامه ملخی1000طبق راهنما260/00010روز کاری
2پاکت نامه ملخی2000طبق راهنما460/00010روز کاری
3پاکت نامه ملخی5000طبق راهنما980/00010روز کاری
4پاکت A51000طبق راهنما330/00010روز کاری
5پاکت A52000طبق راهنما540/00010روز کاری
6پاکت A55000طبق راهنما1/130/00010روز کاری
7پاکت A41000طبق راهنما640/00010روز کاری
8پاکت A42000طبق راهنما1020/00010روز کاری
9پاکت A45000طبق راهنما2/200/0010روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک روتحویل
1پاکت نامه ملخی1000طبق راهنما318/00010روز کاری
2پاکت نامه ملخی2000طبق راهنما555/00010روز کاری
3پاکت نامه ملخی5000طبق راهنما1/250/00010روز کاری
4پاکت A51000طبق راهنما380/00010روز کاری
5پاکت A52000طبق راهنما650/00010روز کاری
6پاکت A55000طبق راهنما1/445/00010روز کاری
7پاکت A41000طبق راهنما750/00010روز کاری
8پاکت A42000طبق راهنما1/250/0010روز کاری
9پاکت A45000طبق راهنما2/800/00010روز کاری
پکت نامه 100 گرم
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک روتحویل
1پاکت نامه ملخی1000طبق راهنما330/00010روز کاری
2پاکت A51000طبق راهنما400/00010روز کاری
3پاکت A41000طبق راهنما780/00010روز کاری
پاکت نامه کرافت
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک روتحویل
1پاکت نامه ملخی1000طبق راهنما230/0010روز کاری
2پاکت نامه ملخی2000طبق راهنما395/00010روز کاری
3پاکت نامه ملخی5000طبق راهنما800/00010روز کاری
4پاکت A51000طبق راهنما290/00010روز کاری
5پاکت A52000طبق راهنما470/00010روز کاری
6پاکت A55000طبق راهنما980/00010روز کاری
7پاکت A41000طبق راهنما550/00010روز کاری
پاکت A42000طبق راهنما900/00010روز کاری
پاکت A45000طبق راهنما1/850/00010روز کاری

اطلاعات تماس

۰۲۱ - ۲۶۳۲۹۵۱۸
۰۹۳۳ - ۶۳۳۳۵۳۶
۰۹۱۲ - ۶۰۹۰۸۵۵
info@moghadamprint.com
مجیدیه جنوبی - خیابان امیری - جنب مسجد محمدی - پلاک 49

نماد الکترونیک

دروازه پرداخت معتبر

درباره ما

مجتمع تبلیغات مقدم چاپ در سال 1390 شروع به فعالیت خود در عرصه تابلوسازی (برند نوین الکترونیک ) و چاپ برروی اجسام نمود و پس از گذشت 2سال توانست به یک مجموعه بزرگ تابلوسازی تبدیل گردد و در طی 3 سال حضور مداوم در عرصه تبلیغات توانست واحدهای فرم بندی افست خود را افتتاح کند و هم اکنون طی گذشت 3 سال توانسته است مطابق با نیازهای مشریان خود گام بردارد امیدواریم بتوانیم نسبت به نیاز شما مشتریان عزیز گام موثری برداریم.