لیست قیمت ویژه همکاران

معرفی با پیامک

۰۲۱ - ۲۶۳۲۹۵۱۸
۰۹۳۳ - ۶۳۳۳۵۳۶

لیست قیمت پاکت نامه

پاکت تحریر 80 گرم
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک رودو روتحویلیک رودو روتحویل
1پاکت نامه ملخی100026×23238/000-----7روز کاری285/000-----4 روز کاری
2پاکت نامه ملخی200026×23388/000-----7روز کاری---------------
3پاکت نامه ملخی500026×23817/000-----7روز کاری---------------
4پاکت A5100034.5×24.5288/000-----7روز کاری---------------
5پاکت A5200034.5×24.5457/000-----7روز کاری---------------
6پاکت A5500034.5×24.5957/000-----7روز کاری---------------
7پاکت A4100048×34.5567/000-----7روز کاری---------------
8پاکت A4200048×34.5892/000-----7روز کاری---------------
9پاکت A4500048×34.51/830/000-----7روز کاری---------------
پاکت گلاسه 135 گرم
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک رودو روتحویلیک رودو روتحویل
1پاکت نامه ملخی100026×23387/000-----7روز کاری---------------
2پاکت نامه ملخی200026×23677/000-----7روز کاری---------------
3پاکت نامه ملخی500026×231/540/000-----7روز کاری---------------
4پاکت A5100034.5×24.5452/000-----7روز کاری---------------
5پاکت A5200034.5×24.5787/000-----7روز کاری---------------
6پاکت A5500034.5×24.51/760/000-----7روز کاری---------------
7پاکت A4100048×34.5890/000-----7روز کاری---------------
8پاکت A4200048×34.51/540/000-----7روز کاری---------------
9پاکت A4500048×34.53/440/000-----7روز کاری---------------
پاکت گلاسه 120 گرم
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک رودو روتحویلیک رودو روتحویل
1پاکت نامه ملخی500026×23----------7روز کاری---------------
2پاکت A5500034.5×24.5----------7روز کاری---------------
3پاکت A4500048×34.5----------7روز کاری---------------
4---------------------------------------------
پاکت تحریر 100 گرم
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک رودو روتحویلیک رودو روتحویل
1پاکت نامه ملخی100026×23338/000-----7روز کاری---------------
2پاکت A5100034.5×24.5396/000-----7روز کاری---------------
3پاکت A4100048×34.5787/000-----7روز کاری---------------
پاکت A3
رديفجنستعدادابعاد(mm)یک رودو روتحویلیک رودو روتحویل
1پاکت A3 تحریر 120 گرم100067×47.5----------7روز کاری---------------
2پاکت A3 تحریر 120 گرم100067×47.5----------7روز کاری---------------

اطلاعات تماس

۰۲۱ - ۲۶۳۲۹۵۱۸
۰۹۳۳ - ۶۳۳۳۵۳۶
۰۹۱۲ - ۶۰۹۰۸۵۵
info@moghadamprint.com
مجیدیه جنوبی - خیابان امیری - جنب مسجد محمدی - پلاک 49

نماد الکترونیک

دروازه پرداخت معتبر

درباره ما

مجتمع تبلیغات مقدم چاپ در سال 1390 شروع به فعالیت خود در عرصه تابلوسازی (برند نوین الکترونیک ) و چاپ برروی اجسام نمود و پس از گذشت 2سال توانست به یک مجموعه بزرگ تابلوسازی تبدیل گردد و در طی 3 سال حضور مداوم در عرصه تبلیغات توانست واحدهای فرم بندی افست خود را افتتاح کند و هم اکنون طی گذشت 3 سال توانسته است مطابق با نیازهای مشریان خود گام بردارد امیدواریم بتوانیم نسبت به نیاز شما مشتریان عزیز گام موثری برداریم.